Tiistaikilpailuohje, kausi 2019

Kevätsarja alkaa 7.5 ja päättyy 18.6                  7 kilpailua
Syyssarja alkaa 6.8 ja päättyy 10.9                    6 kilpailua

YLEISTÄ

KLV:n tiistaikilpailut ovat luonteeltaan harjoituskilpailuita. Tarkoitus on harjoitella lähtöjä, purjeiden ja veneen käsittelyä ja sääntöjä. Riskinoton tulee olla selvästi alemmalla tasolla, kuin SPV:n kalenteriin merkityissä kilpailuissa. Vasta-alkajien on voitava turvallisesti osallistua purjehdukseen.
Kalustovaurioita tulee välttää mieluummin, kuin pyrkiä hyvään sijoitukseen riskinotolla. Valmiuksien luominen SPV:n järjestämiin kilpailuihin osallistumiselle on tavoitteena samoin, kuin oman veneen tuntemuksen ja purjehdusosaamisen lisääminen.

Osakilpailutulokset ja loppuranking julkaistaan KLV:n nettisivuilla (Kilpailut -> Tulostaulu). Palkintojen jako suoritetaan purjehduskauden päättäjäisissä.

KILPAILUSSA SOVELLETAAN LYS-TASOITUSTA JA SPV:N SÄÄNTÖJÄ

LYS-luku määräytyy Suomen kansallisen LYS-taulukon venetyyppiluettelon mukaisesti, venekohtaisen LYS-todistuksen mukaisesti tai KLV:n kilpailutoimikunnan päätöksen mukaan.

LUOKKAJAKO LYS 1 ja LYS 2

Mikäli tiistaikilpailuihin ilmoittautuneiden veneiden kokonaismäärä on riittävä, tällöin LYS 1 on 1,21 SV tai suurempi, LYS 2 on SV 1,20 ja pienemmät kertoimet. Kauden kipparikokous hyväksyy luokkajaon kaudeksi kerrallaan.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tapahtuu KLV:n nettisivujen kautta. Vanhan tavan mukaan myös täytetty lomake jätettynä kerhon toimistoon / kipparikokoukselle on pätevä ilmoittautuminen.
Kilpailija ilmoittautuu koko kilpailukaudelle. Kilpaileva vene tai kippari voi ilmoittautua spinnakeria / gennakeria käyttäen täysillä kertoimilla, tai ilman näitä purjeita alennetulla kertoimella (-0.03) koko kaudeksi. Halutessaan voi lisäksi ilmoittautua myös satunnaiseksi yksinpurjehtijaksi tai pelkästään yksinpurjehtijaksi haluamillaan purjeilla koko kaudeksi. SPV:n LYS hyvityskertoimien lisäksi KLV antaa lisähyvityksiä alla olevan taulukon mukaisesti edellyttäen, että ne ovat huomioitu ilmoittautumislomakkeessa. Lautakunta ei anna hyvityksiä automaattisesti sen perusteella, mitä purjeita kilpaileva vene käyttää. Ainoastaan satunnainen yksinpurjehdus tunnistetaan toimitsijaveneestä.

Kaikki SPV:n jäsenveneet ovat tervetulleita kisaan mukaan ilman ilmoittautumista. Tällöin lautakunta soveltaa täysiä kertoimia listojen / todistuksen mukaisesti purjenumeron mukaan tunnistetulle veneelle.

HYVITYKSET LYS-LUKUUN (Vain ilmoittautumislomakkeen jättäneille)

SPV:n määräämät hyvitykset:
S= spinnakerin / gennakerin poisjättö -0,03
V= taittolapapotkuri, kiinteästä potkurista hyvitetään -0,01 (ei koske perämoottoriveneitä)

Lisäksi KLV myöntää hyvitystä seuraavista asioista:
Naiskippari -0,01
Juniorikippari, alle 20 v -0,01
Yksinpurjehtija -0,01 (autopilotin käyttö sallittu turvallisuussyistä)

Kilpailija ilmoittaa käytettävän LYS-kertoimen koko kaudelle. Vain satunnainen yksinpurjehdus voidaan huomioida kertoimessa poikkeuksena säännöstä. Tämän mahdollisuuden käyttö tulee erikseen osoittaa ilmoittautumislomakkeessa.

PISTELASKENTA

Koko purjehduskauden pisteet lasketaan yhteen siten, että kahdeksan (8) parasta sijoitusta huomioidaan.

Pisteitä purjehduksessa sijoittumisesta saa seuraavasti:

Sija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pisteet

13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


Pistelaskennassa kahdeksan kisaa ylittävistä osallistumisista saa kustakin yhden pisteen aktiivisuuden palkitsemiseksi. Toimitsijaveneenä olosta saa pisteitä siten, että toimitsijavuoron pisteet ovat samat kuin veneen seuraavan ajetun kilpailun pisteet. Kauden viimeisessä kilpailussa toimitsijaveneenä ollut saa samat pisteet, kuin vene on saanut edellisessä ajamassaan kilpailussa. Osakilpailupisteet sekä lopullinen pistelasku lasketaan LYS 1 ja LYS 2 -luokkajaon mukaan.

TOIMITSIJAVENEVUORO

Kauden 13 kilpailua tarvitsevat aina toimitsijaveneen. Vuoro on ollut kiertävä ja vapaaehtoinen. Toimitsijavenetoiminnasta on omat ohjeensa (muut ohjeet-toimitsijaveneelle). Katsomme, että toimitsijavenetoiminnan tunteminen helpottaa veneen viestien seuraamista ollen oma osionsa kilpailutietämystä ja osaamista. Ratavalinnat ovat ennalta tehtäviä päätöksiä, mutta myös kilpailun kuluessa pitää seurata tilannetta ja tehdä uusia ratkaisuja. Painotamme ennakkoon tilanteen arvioimista ja keskustelua kilpailutoimikunnan kanssa. Kipparikokouksessa pyritään kokoamaan alustava lista toimitsijavenevuoroista.

RATA

Kilpailun lähtölinja on Marinsataman laiturialueen edustalla E-laiturista Sarfvikin suuntaan (länteen). Lähtölinja merkitään kolmella poijulla, jotka on sijoitettu laiturista länteen. Poijut ovat koko kauden samassa sijainnissa . Toimitsijavene on  E- laituriin kiinnittyneenä lähtölinjan kohdalla. Lähtölinja on toimitsijaveneen oranssin lipun ja länsipoijun välinen linja. Lähtölinjan leveys on laituripään rajauspoijujen ja länsipoijun väli. Rajauspoijut pitää siis jättää sekä lähdössä että maalin tullessa laiturin puolelle. Kilpailijoita kehotetaan välttämään toimitsijaveneen ja lähtölinjan rajauspoijun välisellä alueella liikkumista ensimmäisen valmiuslipun noustua muulloin, kuin varaslähdön paluussa lähtölinjan taakse.

Marinsataman lähtölinjalta rata jatkuu etelään Koivusaaren selän suuntaan.  Punainen viitta Småholmarna - Ristiniemi välissä noudatetaan sekä meno-, että paluureitillä. Punainen viitta Björkön ja Klobbenin välissä on kääntömerkki menoreitillä Soukan kääntöpoijulle. Viitta kierretään vastapäivään eli "väärältä puolelta".

Soukan kääntöpoiju on KLV:n asettama oranssi poiju, joka kierretään myötäpäivään menoreitillä. Poikkeuksena kääntöpoijun kiertosuuntaan on lyhennetty rata, jolloin se kierretään vastapäivään samalla tavoin, kuin palattaessa rataa takaisin.

Rata jatkuu Koivusaarenselän länsilaidalle. KLV:n asettama kääntömerkki, oranssi poiju on asetettu Roholmenin edustalle. Poiju kierretään vastapäivään.

Rata jatkuu Koivusaaren Selkää Pentalan edustalla olevalle turvavesimerkille, joka kierretään vastapäivään ja palataan takaisin Soukan kääntöpoijulle. Koivusaaren selällä purjehdusreitin voi valita vapaasti.

Normaali rata päättyy LYS 2:n osalta Soukan poijulle, jossa maali sijaitsee. LYS 1 jatkaa Koivusaaren selällä vielä uuden kierroksen Roholmenin poijun ja Pentalan turvamerkin ympäri Soukan poijulle maaliin.

RADAN LYHENNYS

1. Radan lyhennys LYS 1:lle Soukan kääntöpoijulle tultaessa takaisin Koivusaaren selän ensimmäiseltä kierrokselta (kuten LYS 2). S-lippu maalilinjalle asettuneessa toimitsijaveneessä Soukan poijulla.

2. Käännytään takaisin Soukan kääntöpoijulta kohti Marinsatamaa. Tällöin poijun kiertosuunta on vastapäivään, kuten tultaessa Koivusaaren selältä takaisin. S-lippu viestitettynä lähdön yhteydessä tarkoittaa Soukan kääntöpoijun kautta takaisin Marinsatamaan lyhennettyä rataa.

  1. 3. Toimitsijavene voi harkintansa mukaan lyhentää radan myös muulla tavoin. Yleensä rata on selvyyden vuoksi hyvä lyhentää jonkun kääntöpoijun kohdalle ja maali asettaa aina kääntöpoijun radan puolelle. 

    Kilpailu päättyy 21:10. Veneet, jotka silloin eivät ole ylittäneet maalilinjaa katsotaan keskeyttäneiksi, jolloin sijoitusta tai pisteitä ei saada.

RADAN PIDENNYS

Reippaammalla tuulella rataa voidaan pidentää. Pitkä rata purjehditaan niin, että Pentalan kääntöpoijulta palataan Småholmarnan punainen viitta noudattaen maaliin Marinsatamaan. Pitkän radan maali on lähtölinja. Normaaliradan maalimerkki (Soukan poiju) jätetään kiertämättä paluumatkalla. Muuten pitkä rata purjehditaan, kuin normaalirata. LYS 1 kiertää siis Soukan poijun kerran sekä Roholmenin poijun ja Pentalan turvamerkin kaksi kertaa.

LÄHTÖVIESTIT

Lähdön 5 minuutin merkki on luokkalippu. LYS 1 = D, LYS 2 = E.
Huomio annetaan myös sireenillä klo 18:05 (Tööt).
Mikäli lähtöjä on vain yksi, yhdistetty luokka = F lippu.
Lähdön viestiliput ovat SPV / WS ohjeen mukaiset. Tyypillisesti valmiuslippu on P, mutta muitakin ohjeen mukaisia käytäntöjä voidaan viestittää.

4 minuutin valmiusmerkki,
Lippu P ja äänimerkki annetaan minuutti luokkalipun jälkeen (tööt) 18:06.

1 minuutin valmius,
P-lippu lasketaan ja huomioäänimerkki annetaan (tööt) klo 18:09
Luokkalippu alas ja starttilaukaus annetaan klo 18:10.

Toimitsijavene voi tarvittaessa poiketa näistä ajoista ja lykätä lähtöä viestittämällä lykkäyksestä nostamalla AP-lipun ja viestittää myöhemmin uudesta lähetysajasta aloittamalla lähtöliputuksen.

Tunnistettu varaslähtö liputetaan X-lipulla ja sireenillä annetaan katkottua äänimerkkiä enintään 4 min sekä valvotaan, että kaikki varastaneet veneet ovat palanneet lähtölinjan taakse aloittaakseen hyväksytysti. Tarpeen mukaan voidaan varaslähtöjen ehkäisemiseksi käyttää Z-lippua ja 20 % aikasakkoa. Muulloin varaslähdöstä, jota ei suoriteta hyväksytysti palaamalla, rangaistaan 15 minuutin sakolla. Myös yleinen palautus ja lähdön uusinta on mahdollinen, ensimmäinen korvausviiri ja kaksi äänimerkkiä (tööt-tööt).

Normaali rata, ei viestilippua. Pitkä rata viestilippu 2. Lyhyt rata Soukkaan , lippu S.

Äänimerkit lopetetaan määräajan kohdalla ja ovat vain huomion herättämiseksi. Lipun nosto tai lasku on ensisijainen ja tarkka signaali ja on pätevä myös ilman äänimerkkiä.

KILPAILUN MUUT VIESTIT

Tuuliolojen johdosta kilpailu voidaan:

- Lykätä = Tööt-tööt ja AP-lippu kilpailun alussa tai kesken lähdön
- Keskeyttää = Tööt-tööt-tööt ja N-lippu kilpailun aikana
- Lyhentää = Tööt-tööt ja S-lippu kilpailun aikana tai jo lähdössä

KILPAILUTOIMIKUNTA 2019

Erno Kniivilä
kilpailutoiminta
erno@kniivila.com
Puh: 050-376 2001

Kilpailutoimikunta 2019
Kai Kniivilä, kilpailupäällikkö
Simo Sepperi
Timo Perttilä
Patrik Lohman
Tuomas Huikko
Miia Suominen
Pekka Laulajainen

Kilpailutoimikunnan sähköpostiosoite klv.kilpailut@gmail.com

H-veneen yhteyshenkilö
Julius Siikanen
Puh: 045-2300676