Aikuiskoulutusjärjestelmä

Suomen Purjehduksen ja Veneilyn aikuiskoulutuksen tavoitteena on veneilyturvallisuuden lisääminen. Kun jo vuosia hyvin toimineen seurojen vuosikatsastuksen ansiosta veneiden veneilyturvallisuus on melko hyvässä kunnossa, on katsottu että seuraavaksi on tarvetta panostaa vastaavasti veneilijöiden veneilytaitoihin ja -tietoihin. Veneilijöiden kouluttaminen seuroissa tulisi edelleenkin perustua niiden haluun tarjota koulutusta jäsenilleen ja veneilijöiden vapaaehtoiseen osallistumiseen. Aikuiskoulutusjärjestelmä on osa SPV:n koulutustoimintaan, johon sen lisäksi jo kuuluvat koulutusjärjestelmät katsastustoiminnalla, lasten ja nuorten veneilylle, kilpailutoimihenkilöille ja valmentajille.

Aikuiskoulutusjärjestelmä on tarkemmin esitelty oheisessa kaaviokuvassa:

SPV aikuiskoulutusjarjestelma 

Perustutkintotasoja on kolme; Veneilijä, Purjehtija ja Venepäällikkö. Tutkintoon sisältyy aina teorian ja käytännön opetus - ja osaamisen näyttö sekä luokkahuoneessa että vesillä. Lisäksi seurat voivat järjestää näitä tukevia ja syventäviä kursseja kuten esimerkiksi sisävesiliikenteen säännöstö (CEVNI), VHF, purjeiden säätö, moottorin huolto ja niin edelleen. Järjestelmä on Trafin valvoman ja auktorisoima, ja esimerkiksi päällikkötutkinnon hyväksytty suoritus täyttää Trafin ja YK:n asettamat vaatimukset Kansainvälisen huviveneenkuljettajakirjan saamiseksi. Vaikka järjestelmä on osittain kilpaileva ja rinnakkainen Purjehduksenopettajat PORY ry:n koulutusten kanssa, purjehtija-tason vaatimukset voidaan suorittaa PORY:n kursseilla ja niiden opettajilla on pääsääntöisesti oikeus antaa todistus myös SPV:n järjestelmän mukaisesti. Myös muut - kuten Suomen Navigaatioliiton laivuritutkinnot - voidaan joustavasti ottaa huomioon korvaavina suorituksina. Esimerkiksi kansainvälisen kuljettajakirjan voi saada esittämällä Navigaatioliiton rannikkolaivurin tutkinnon ja todistamalla käytännön veneilytaidon muulla tavalla.

Espoon Merikoulu tarjoaa koulutusta kaikille kolmelle perustutkintotasolle. Näista KLV:n vastuulla on PORY:n vaatimusten mukainen purjehtijakurssi. Veneilijä ja venepäällikkökurssien lisäksi järjestetään säännöllisesti yhteisiä kerhoiltoja, joissa kokeneemmat veneilijät voivat keskustella miten jo suoritetut tutkinnot ja käytännön kokemus voidaan ottaa huomioon esimerkiksi kansainvälistä kuljettajakirjaa haettaessa.

Lisätietoja koulutustoimikunnalta.