KLV / STORA BREDSKÄRIN SÄÄNNÖT

Stora Bredskär on KLV:n vuokraama saarikiinteistö Kirkkonummen saaristossa.

Saaren tarkoituksena on toimia KLV:n jäsenten veneretkien kohteena. Jos jäsenen vene ei purjehdi KLV:n lipun alla, on osoituksen kerhoon kuulumisesta käytettävä kerhon viiriä lippuohjeen edellyttämällä tavalla.

Saarella ei ole vakinaista hoitajaa. Jokaisen saarella vierailevan jäsenen tulee ottaa tämä huomioon ja toimia kuin olisi itse saaren hoitaja.

Jokainen kuorikekäymälän käyttäjä on velvollinen osallistumaan käymälän puhtaanapitoon ja hoitoon.

Saarella tulee käyttäytyä hyvän veneilyn ja merimiestavan mukaisesti.

Yöpymisen tulee tapahtua pääasiallisesti veneessä. Roskien jättäminen saarelle on kielletty.

Saarella ei ole tulisijaa ja näin ollen avotulen teko saarella on kielletty. Ole huolellinen käyttäessäsi omaa grilliä.

Noudata saarella siisteyttä. Muista, että jälkeesi tulee veneilytoverisi.

Vaali luontoa ja eläimistöä. Pesiviä lintuja ei saa häiritä. Koirien ja muiden eläinten tulee olla saarella kytkettyinä.

Älä häiritse muita saarella olevia voimakkaalla radio- tai muiden äänentoistolaitteiden käytöllä. Vältä kaikenlaista meteliä.

Kalastaa saa kalastuslain mukaisesti.

Epäkohdista on ilmoitettava viipymättä saaritoimikunnalle ja/tai saari-isännälle.

Saaren käyttäjän on noudatettava saari-isännän ja saaritoimikunnan ohjeita saaren käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

SAARITOIMIKUNTA 2020

Saari-isäntä:
Jukka Fallström, 040 770 1819
saaret@kivenlahdenvenekerho.fi

Jäsenet:
Keijo Niemistö, 0400 432 806
Miika Honkanen, 040 838 3404
Timo Vanhanen, 050 400 4785
Jari-Pekka Tiesmäki, 040 510 3001
Peter Wiklund, 050 592 8379
Marko Nuutinen, 050 327 6709