MASTOKATOS

Laajennettu mastokatos on käytössä syksyllä 2016. ”Alahyllyt” on tarkoitettu isoille ja painaville mastoille, kevyemmät nostetaan ylähyllyille. Taljanostimia kannattaa käyttää apuna, mutta on huomioitava niiden nostokyky. Kuten aikaisemmasta on käynyt ilmi, telakointi masto paikoillaan on kielletty.

SÄHKÖ

Sähkön käyttö laitureilla ja telakalla on oltava valvottua siten, ettei siitä koidu vaaraa muille. 

LIIKENNE

Satamassa tulee noudattaa liikennesääntöjä; liikennemerkkien mukaan ajonopeus on vain 5 km/t ja satamatielle pysäköinti on kielletty. Lisäksi trailerien pysäköintiä tullaan rajoittamaan kaupungin uuden satamien liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti.

ESPOON KAUPUNGIN VENESATAMASÄÄNNÖT

 

”Espoon ympäristösuojelumääräysten 13 §:n mukaan on veneiden pohjamaali poistettava alustalla, joka estää ympäristölle haitallisten maalijätteiden pääsyn maaperään mahdollisimman hyvin ja jolta maalijäte voidaan mahdollisimman tarkkaan kerätä pois. Myös veneiden hiontapölyn leviäminen ympäristöön on estettävä mahdollisimman tarkkaan. Kerätty maalijäte ja hiontapöly tulee toimittaa niihin tarkoitettuihin ongelmajätelaatikoihin.

Satamissa suoritettavat öljynvaihdot on toteutettava tiiviillä alustalla ja siten että öljyä ei pääse maaperään tai vesistöön. Jäteöljy on huolellisesti kerättävä talteen ja toimitettava öljyille osoitettuun ongelmajäteastiaan.

Veneiden hiekkapuhallus on satama-alueilla kielletty.”

Lisää säännöistä: www.espoo.fi/fi-FI/Kulttuuri_ja_liikunta/Ulkoilu/Veneily/Venesatamasaannot

 

SATAMATOIMIKUNTA 2020

Satamakapteeni
Mika Laine
satama@kivenlahdenvenekerho.fi
050 448 4804

Satamatoimikunta
Markku Niemi
Risto Pasenius
Seppo Pennanen
Erik Rosenblad
Timo Saarto
Mika Makkonen

Ympäristövastaava
Outi Härkki
outi.harkki@gmail.com