Katsastustarra

Katsastustarran väri on vuonna 2019 vielä arvoitus. Tarranpaikka on paapuurin (vasemman) kyljen puolella ohjaamon, tai kajuutan kyljessä, hyvin nähtävissä veneen kulkiessa ja ollessa laiturissa.

Veneen katsastus on omistajan/haltijan/edustajan kannalta suoritettu, kun tarra on kiinnitetty oikeaan paikkaan, katsastaja on tehnyt merkinnät/allekirjoituksen/ huomautukset pöytäkirjaan, sekä allekirjoittanut venetodistuksen.

Muun kuin oman seuran katsastajan tekemästä katsastuksesta on veneen omistaja/haltija velvollinen ilmoittamaan oman seuransa katsastusvastaavalle rekisteröintiä varten.

Katsastuksen laiminlyönti

Katsastuksen laiminlyöntimaksu on 100 euroa. Katsastus katsotaan laiminlyödyksi mikäli:

  • vene on kokonaan katsastamatta
  • vene on katsastettu kesäkuun jälkeen ilman hyväksyttyä syytä
  • Katsastuksen viivästymisestä tai katsastamatta jättämisestä (esim. vene maissa) ei ole ilmoitettu kerholle kirjallisesti (kirje, faksi, sähköposti) ennen 30.6.2019

 

Ilmoitus on tehtävä myös, jos vene katsastetaan muualla. Ainoastaan kirjallisesti tehdyt ilmoitukset huomioidaan. HUOM: Ilmoita kerholle myös jos olet myynyt veneesi ja/tai hankkinut uuden!

Laiminlyöntimaksu seuraa myös jos vene on myyty, mutta venettä ei ole poistettu kerhon venerekisteristä. Rekisteristä poistaminen on rekisteriin merkityn veneen omistajan vastuulla. Huomatkaa, että ilmoitus katsastuksen myöhästymisestä ei oikeuta katsastuksen laiminlyömiseen. Veneilijän on itse otettava yhteyttä katsastajaan, jos haluaa katsastuksen em. katsastusaikojen ulkopuolella. Jos vene on laskettu vesille, se on myös katsastettava. Katsastus on edellytyksenä kerhon lipun käytölle sekä sille, että vene saa laituripaikan myös seuravana vuonna. Katsastus koskee kaikkia kerhon venerekisterissä olevia veneitä, koosta riippumatta. Kerhon hallitus voi poistaa katsastamattomat veneet kerhon rekisteristä.

Sammuttimet

Käsisammuttimen kelpoisuusajaksi hyväksytään yksi vuosi valmistusajankohdasta tai tarkastuksesta. Moottoritilan sammutin ei korvaa käsisammutinta/käsisammuttimia. Sammuttimen on oltava vesiliikenneasetuksen (124/1997)2§ mukaan vuosittain tarkastettu. Uusi käsisammutin hyväksytään vuoden ajan valmistusajankohdasta, joka on stanssattu sammuttimeen. Katsastuksessa tulee sammuttimen olla tarkastettu tai hyväksytty koko purjehduskaudelle (touko – lokakuu).

Sammuttimien ja kaasujärjestelmien tarkastus on mahdollistaSammuttimien ja kaasujärjestelmien tarkastus on mahdollistakevään yhteislaskupäivinä katso ajat toimintakalenterista.

Pelastusliivit

Kaikissa 1-, tai 2-luokkaan katsastetuissa veneissä on oltava kaikille vähintään 100N pelastusliivit. Myös 3-luokkaan katsastettuihin veneisiin suositellaan em. pelastusliiviä, vaikka 50N kelluntapukine niissä riittääkin. Muistakaa, että ”paukkuliivit” on tarkastettava vuosittain ja tarkastuksesta on tehtävä merkintä liiveihin. Tarkastuksen voi tehdä itse pumppaamalla liivit täyteen ja tarkistamalla ettei niissä esiinny vuotoja vuorokauden kuluessa. Tarkistakaa myös, että patruunat ovat ajan tasalla ja toimintakunnossa. Jokaiselle paukkuliiville on myös oltava voimassa oleva varapatruuna.

Hätämerkinantovälineet

SIIRTYMÄAIKA VANHASTA PYROTEKNIIKAN KELPOISUUDEN LISÄAJASTA ON PÄÄTTYNYT! 1.1.2016 alkaen HYVÄKSYTÄÄN vain tuotteeseen merkityn kelpoisuusajan mukaan. 

Katsastusluokka 1:

Vaihtoehto A:
VHF-DSC kiinteästi asennettu
EPIRB (huomioi radiolupa, akun päiväys)
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
1 kpl Led-soihtu varaparistoineen
2 kpl oranssisavuja

Vaihtoehto B:
VHF kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla)
4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia)
4 kpl punasoihtuja tai 1kpl Led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtua
2 kpl oranssisavuja
Suositellaan lisäksi: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna


Katsastusluokka 2: 

Vaihtoehto A:
VHF-DSC kiinteästi asennettu
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
1kpl Led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi:
EPIRB
4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja
2 kpl oranssisavuja

Vaihtoehto B:
VHF kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla)
4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia)
4 kpl punasoihtuja, tai 1kpl Led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja
Suositellaan lisäksi:
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna
2 kpl oranssisavua


Katsastusluokka 3:

Vaihtoehto A:
Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna. Ulkosaaristossa suositellaan kiinteästi
asennettu VHF-DSC (huomioi radiolupa)
1kpl Led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtua)
Suositellaan lisäksi:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä
2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehto B:
2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti LED-soihtu varaparistoineen) tai
4 punasoihtua, tai
2 kpl punasoihtua ja 1 kpl LED-soihtu
Suositellaan lisäksi: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF


Katsastusluokka 4:
 

Suositellaan (Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna) ja saaristossa Led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtujaHUOM: hankkiessasi uusia raketteja, tai soihtuja tarkista, että valmistaja on merkinnyt voimassaolon kolmannen vuoden purjehduskauden loppuun saakka.

Moottorin vaihto

Katsastajia on pyydetty informoimaan veneilijöitä siitä, että Trafi voi olla rekisteröimättä venettä, jos siihen vaihdetaan valmistajan toimesta hyväksyttyä suurempitehoinen moottori. Tällaista ei suositella, mutta sitä haluavien on syytä selvittää asia Trafin kanssa ennen vaihtoa.

Veneen sähkölaitteet

Sähkölaitteista tarkastetaan sähköjärjestelmän yleiskunto ja maasähköjärjestelmä. Toivotaan, että myös vanhemmissa veneissä on sähköjärjestelmästä laadittu asianmukainen sähkökaavio.

Tyhjennysvälineet

2- ja 3-luokkaan katsastetuissa veneissä tulee olla vähintään yksi kiinteästi asennettu käsikäyttöinen tyhjennyspumppu.

1-luokkaan katsastetuissa veneissä näitä tulee olla vähintään kaksi, sekä vielä yksi koneellinen pumppu. Huom! Myös pienemmissä

3-luokkaan katsastetuissa veneissä on sääntöjen mukaan oltava kiinteästi asennettu käsipumppu. Irrallinen pumppu ei kelpaa, sillä käden on hätätilanteessa oltava vapaa muuhun mahdolliseen toimintaan.


Turvallisuuden parantamiseksi suosittelen hankittaviksi seuraavat ilmaiset sovellukset

Suomen meripelastusseuran julkaisema Trossi-sovellus

112 Suomi -mobiilisovellus
• Keskeisin hyöty on, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu.
• Soittajan tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelujen käsittelyä.
• Apua osataan lähettää paikalle lähimmästä mahdollisesta yksiköstä.
• Avun paikalle tuloa nopeuttaa se, että kohdesijainti on tarkasti tiedossa.
• 112 Suomi on Digian kehittämä ja omistama. (Digia Oyj on suomalainen tietotekniikkayritys, joka toimittaa tietojärjestelmiä muun muassa eri turvallisuusviranomaisille.)
• 112 Suomi -mobiilisovellus on integroitu Hätäkeskuslaitoksen järjestelmiin. Näin hätäkeskuspäivystäjä saa automaattisesti tiedon soittajan sijainnista, kun hätäpuhelu soitetaan sovelluksen kautta.

Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi Windows-, Android-, iPhone- ja Jolla-puhelimiin sovelluskaupoista.
Hädässä olijan pitää muistaa soittaa hätäpuhelu sovelluksen kautta.

Venepalot

Viime vuosina on tapahtunut useita venepaloja minkä takia aihe oli valittu 2017 katsastuksen yhdeksi teemaksi. Lukekaa alla mainitut julkaisut.

SPEK venepalot -esite

Veneen paloturvallisuusLinkki: OTKES tukintaselostus venepalosta 2016MATKAPUHELIMEN SUOJAAMINEN SÄÄNKESTÄVÄSTI


Tämä lause katsastusmääräyksissä on herättänyt paljon keskustelua. Mitä vaaditaan, jotta puhelimen katsotaan olevan "säänkestävä".
- Puhelin, joka on valmistettu vesitiiviiksi. Yleensä tämä tarkoittaa valmistajien määritelmissä upotusta maks. 0,5 m ja 30 min.
- Tavallinen puhelin, joka on laitettu vesitiiviiseen suojapussiin ja joka mahdollistaa sen käytön suojan läpi.

Netissä hakusanana voi käyttää "puhelimen vesisuoja". Osa tuotteista mainitsee, että suojapussi tekee puhelimesta kelluvan.
- Muu suoja, joka mahdollistaa puhelimen käytön suojan läpi. Kannattaa ottaa huomioon, että esim. "Minigrip" -pussi ei kestä tiiviinä kauan.

KLV KATSASTAJAT 2019


Katsastuspäällikkö

Gunnar von Schantz 0400 442 504
gunnar.vonschantz@poyry.com

 
Katsastajat

Harri Koistinen 0400 433 523
Simo Hassi 050 2255
Toni Haapa-aho 044 353 0554
Kyösti Karppinen 050 511 4606
Rainer Lahnaviiki 050 447 1415
Patrik Lohman 040 502 4288
Mika Laine 040 716 3184
Tommi Malinen 050 3499864
Jouko Mäenpää 050 362 0787
Kari Rauhala 040 580 3746
Timo Saarto 0400 910 322
Kim Skogström 0405 015093
Ismo Toivonen 0400 708 232